www.neveklov.as
Sídlo: Stranný č. p. 46, 257 56
Identifikační číslo: 00102083 
   
 
Obchodní korporace Neveklov a. s.  se zabývá především zemědělskou činností. V obchodním rejstříku je zapsána od 9. srpna 1957. Z původních malých družstev sloučením vzniklo Zemědělské družstvo Neveklov, které rozhodnutím členské schůze ze dne 25. 1. 2003 změnilo svoji právní formu na akciovou společnost. Usnesení Městského soudu v Praze, které potvrdilo změnu právní formy, nabylo právní moci 17. 9. 2003.
 
 
 
 


Logo Neveklov a.s.
Sídlo:  Stranný č. p. 46, 257 56 Neveklov.
Identifikační číslo:
 00102083.
Zápis v obchodním rejstříku:
 Spisová značka B 8238 vedená u Městského soudu v Praze.


Základní kapitál: 70 000 000 Kč. Akcie: 3 266 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 20 000 Kč. Akcie jsou převoditelné jen se souhlasem představenstva. 4 680 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč. Akcie jsou převoditelné jen se souhlasem představenstva.

Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, za které jedná samostatně předseda představenstva, nebo dva členové představenstva, nebo písemně pověřený člen představenstva. Počet členů statutárního orgánu: 5. Počet členů dozorčí rady: 3.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 
 

Neveklov a. s. je rozložena na jihozápadním okraji bývalého okresu Benešov ve Středočeském kraji. Reliéf terénu má ráz členité pahorkatiny. Průměrná nadmořská výška se pohybuje okolo 420 m. Obchodní korporace Neveklov a.s. provozuje jak rostlinou, tak živočišnou výrobu. Rostlinná výroba je zaměřena na pěstování obilí, olejnin a plodin určených pro potřeby živočišné výroby. V živočišné výrobě se věnuje především výrobě mléka, výkrmu skotu a odchovu jalovic.