www.neveklov.as
Sídlo: Stranný č. p. 46, 257 56
Identifikační číslo: 00102083 
   
 
Obchodní korporace Neveklov a. s.  se zabývá především zemědělskou činností.

V obchodním rejstříku je zapsána od 9. srpna 1957. Z původních malých družstev sloučením vzniklo Zemědělské
družstvo Neveklov, které rozhodnutím členské schůze ze dne 25. 1. 2003 změnilo svoji právní formu na akciovou
společnost. Usnesení Městského soudu v Praze, které potvrdilo změnu právní formy, nabylo právní moci 17. 9. 2003. Neveklov a.s. má přibližně kolem 400 drobných akcionářů, z nichž se žádný nepodílí více jak 11,11 % na základním kapitálu společnosti.

Akcionáři, prosím, věnujte pozornost aktuálním sdělením v sekci Pro akcionáře!

Ve Stranném dne 13. 9. 2023

 

 

Zneužití jména spol. Neveklov a.s.

 

Vážený akcionáři,

 

společnost Neveklov a.s., se sídlem č.p. 46, 257 56 Stranný, IČO 00102083, spol. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 8238, v uplynulých dnech zaznamenala, že se neznámá osoba jménem spol. Neveklov a.s. obrací na akcionáře s oznámením, v němž nabízí „nejvyšší nabídku za Vaše akcie spol. Neveklov a.s., spolu s nejrychlejším jednáním a platbou ihned“ a v němž je zároveň připojeno telefonní číslo, na které se může akcionář případně obracet, přičemž je na konci tohoto oznámení připojeno označení „předseda dozorčí rady společnosti Neveklov a.s.“ a patrně naskenovaný podpis.

 

Společnost Neveklov a.s. se proti tomuto oznámení důrazně ohrazuje, neboť v žádném případě nemá v úmyslu kupovat své vlastní vydané akcie. Neznámá osoba tak zcela vědomě použila označení společnosti Neveklov a.s., které umístila v záhlaví oznámení, patrně za účelem zastřít pravou identitu odesilatele dopisu a zmást tak akcionáře. Tato neznámá osoba pak na konci připojila označení předsedy dozorčí rady společnosti Neveklov a.s. a jeho podpis. Platí však, že žádný člen dozorčí rady (ani její předseda) není vůbec oprávněn za spol. Neveklov a.s. právně jednat a tedy ani podávat např. nabídky na odkup akcií. Jediným orgánem, který může za spol. Neveklov a.s. navenek jednat, je představenstvo. Společnost Neveklov a.s. v této souvislosti ani nepověřila jinou osobu, aby za ní akcie vykupovala. Rovněž připojené telefonní číslo 725 154 123 nepatří spol. Neveklov a.s.

Vyzýváme Vás proto, aby na oznámení, které je učiněno jménem společnosti Neveklov a.s., nebylo v žádném případě reagováno, v opačném případě nenese spol. Neveklov a.s. žádnou odpovědnost za případně vzniklou škodu. Nelze totiž vyloučit, že se tímto oznámením, které má navenek vzbudit dojem, že má samotná spol. Neveklov a.s. zájem odkoupit vlastní vydané akcie, ačkoliv tomu tak není, může neznámá osoba v krajním případě pokusit o spáchání trestného činu.

 

Protože se v poslední době, pro Vás akcionáře o to více, může jevit situace kolem prodeje akcií spol. Neveklov a.s. nepřehlednou, kdy není nouze ani o neetické či dokonce protiprávní jednání, věnujte, prosím, pozornost i internetovým stránkám společnosti www.neveklov.as, na kterých dle potřeby budou umístěna případná další vyjádření společnosti Neveklov a.s., pokud by k podobným útokům na dobré jméno společnosti Neveklov a.s. docházelo i nadále.  

 

S pozdravem

 

Za Neveklov a.s.

                                    

Ing. Pavel Vosolil v.r., předseda představenstva 
 
 
 


Logo Neveklov a.s.
Sídlo:  Stranný č. p. 46, 257 56 Neveklov.
Identifikační číslo:
 00102083.
Zápis v obchodním rejstříku:
 Spisová značka B 8238 vedená u Městského
soudu v Praze.


Základní kapitál: 70 000 000 Kč. Akcie: 3 266 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě
20 000 Kč. Akcie jsou převoditelné jen se souhlasem představenstva. 4 680 ks akcie
na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč. Akcie jsou převoditelné jen se souhlasem
představenstva.

Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, za které jedná samostatně předseda
představenstva, nebo dva členové představenstva, nebo písemně pověřený člen představenstva.
Počet členů statutárního orgánu: 5. Počet členů dozorčí rady: 3.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 
 

Neveklov a. s. je rozložena na jihozápadním okraji bývalého okresu Benešov ve Středočeském kraji. Reliéf terénu
má ráz členité pahorkatiny. Průměrná nadmořská výška se pohybuje okolo 420 m.
Obchodní korporace Neveklov a.s. provozuje jak rostlinou, tak živočišnou výrobu. Rostlinná výroba je zaměřena
na pěstování obilí, olejnin a plodin určených pro potřeby živočišné výroby. V živočišné výrobě se věnuje především
výrobě mléka, výkrmu skotu a odchovu jalovic.